Huize Frankendael

Huize Frankendael is een buitenhuis voor actuele kunst. Geïnspireerd op de achttiende-eeuwse salons, wil Foundation Frankendael kunst dieper in de samenleving door laten klinken door een programma van exposities met een levendig debat- en ontmoetingsdiscours. Foundation Frankendael creëert daarmee een duurzaam netwerk op het gebied van actuele kunst, waarbij zij bruggen slaat naar ontwikkelingen in de maatschappij. Daarbij brengt zij het publieke en private domein samen. 

Buitenplaats Frankendael inspireert zowel kunstenaars, verzamelaars, critici als haar veelzijdige bezoekers. Daarmee levert zij een bijdrage aan zowel het lokale als het internationale kunstklimaat. Voorgaande projecten waren The Living (10 dagen videokunst in samenwerking met het Stedelijk Museum) en Oh Crisis! (tentoonstelling en debatreeks met visies op de kredietcrisis vanuit de kunst in samenwerking met De Nederlandsche Bank, ING en Fortis). Foundation Frankendael is een culturele onderneming pur sang.

Huize Frankendael is a country residence for contemporary art. Inspired by eighteenth-century ‘salons’, Foundation Frankendael tries to foster the resonance of art in society through a series of exhibitions that stimulate debate and discourse. In this way Foundation Frankendael creates a sustainable network for contemporary art, linking it to current changes in society and connecting the public and private domain. Buitenplaats Frankendael is an inspiration to both artists, collectors, critics and its many different visitors. It thus strives to contribute to the local, as well as the international world of art. Among previous projects are The Living (10 days of video art in collaboration with het Stedelijke Museum) and Oh Crisis! (the perspective of art on the financial crisis through exhibitions and debates in collaboration with De Nederlandsche Bank, ING and Fortis). Foundation Frankendael is a cultural undertaking pur sang.

Huize Frankendael
Middenweg 72
1097 BS Amsterdam
020-4233930
http://www.foundationfrankendael.nl

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: