Jasmijn Visser

Nieuw Dakota, Jasmijn Visser, Eliminating Sculptures (detail), 2010

Scroll down for English versionJasmijn Visser (1983) heeft een diepgaande interesse in installatie en tekenkunst. Ze is gefascineerd door de maatschappij als systematisch opgebouwde structuur en reflecteert in haar panoramisch opgebouwde tekeningen op deze structuren. Visser studeerde visuele kunst en design aan de kunstacademie in Utrecht en werkt nu aan de Ateliers in Amsterdam. Recente tentoonstellingen: Op papier gezet, collectie presentatie Centraal Museum Utrecht, 2010; Prix de Rome 2009, Witte de With Rotterdam; Stressed Spaces, KW14 Den Bosch, 2009; Deep Screen – art in digital culture, Stedelijk Museum Amsterdam, 2008 and Speakers, AEROPLASTICS contemporary, 2007.

Nieuw Dakota: Jasmijn Visser, Eliminating Sculptures, 2010

Huize Frankendael: Jasmijn Visser, vier tekeningen: Tree, Bridge, Zebra, Long time, 2010Jasmijn Visser bouwt haar lange tekeningen op in een narratieve structuur; een verhaal met een spanningsboog van inleiding tot (anti)climax. De ‘lezer’ van de tekening wordt over het papier gedirigeerd, voor ons ontvouwt een schouwspel zich als een landschap, refererend naar oudere panorama’s zoals het tapijt van Bayeux, maar ook naar het hedendaagse gebruik van vergezichten in programma’s als Google Earth of spellen als Civilisation. Visser is gefascineerd door de manier waarop het panorama een visueel overzicht lijkt te kunnen geven van menselijk handelen en van oorzaak-gevolgrelaties.

De tekening Eliminating Sculptures hint naar de geschiedenis van de Siberische stad Krasnoyarsk, tijdens het Stalistinische regime de belangrijkste stad voor de administratie van straf- en werkkampen in de regio. Inkomsten voor de stad werden gegeneerd door de geheime productie van plutonium: drie grote reactoren rond de stad konden gemakkelijk worden gekoeld door het water van de Siberische Yenisei rivier. Een grote dam, waar twintig jaar lang aan werd gewerkt, zorgde voor voldoende electriciteit. De locaties van de reactoren bij Krasnoyarsk waren absoluut geheim, geen van de werkers mocht de regio verlaten, de stad bestond op geen enkele atlas of kaart.

Visser’s panorama is een lofzang op de esthetiek van zorgvuldig georkestreerde destructie, waarin verschillende elementen uit de beeldgeschiedenis van de twintigste eeuw samensmelten. Eliminating Sculptures is onderdeel van een serie waarin Jasmijn Visser gevonden situaties tussen verschillende werken laat migreren. De grote boom, de brug en het water nemen nieuwe vormen aan in vier kleinere tekeningen Huize Frankendael.

Jasmijn Visser (1983) has a special interest in the medium of drawing and installation art. She is fascinated by the structural and systematic build-up of society and reflects on these structures in a series of large panoramic drawings. Visser studied visual art and design at the art academy of Utrecht and is currently studying at De Ateliers in Amsterdam. Recent exhibitions: Op papier gezet, collectie presentatie Centraal Museum Utrecht, 2010; Prix de Rome 2009, Witte de With Rotterdam, 2009; Stressed Spaces, KW14 Den Bosch, 2009; Deep Screen – art in digital culture, Stedelijk Museum Amsterdam, 2008 and Speakers, AEROPLASTICS contemporary, 2007.Nieuw Dakota: Jasmijn Visser, Eliminating Sculptures, 2010

Huize Frankendael: Jasmijn Visser, four drawings: Tree, Bridge, Zebra, Long time, 2010


Jasmijn Visser builds her large-scale drawings along a narrative structure, forming a story with an embedded dramaturgy that unrolls from introduction to (anti)climax. As if “reading” the drawing, the glance is directed over the surface of the paper. A spectacle unfolds like a landscape, simultaneously calling to mind older panoramas such as the Bayeux Tapestry and the contemporary panoramic views of Google Earth and computer games like Civilisation. Visser is fascinated by the way in which the landscape panorama seems to convey a visual diagram of human actions as well as visualise relations of cause and effect.

In the drawing Eliminating Sculptures, Visser refers to the history of the Siberian city of Krasnoyarsk, a major administrative centre of the Gulag system during the Stalin regime. Most of Krasnoyarsk’s income was secured by the secret production of plutonium. The water of the Siberian Yenisei river was a convenient cooler for the three big reactors around the city. Worked on for twenty years, the dam produced a sufficient amount of electricity. The locations of these reactors were top secret. None of the labourers was allowed to leave the region and their city was not charted on any map.

Visser’s panaroma is a ode on the aesthetic organisation of destruction in which different elements from the history of visual culture of the twentieth century come together. Eliminating Sculptures is part of a series in which various appropriated situations between the different artworks. The large tree, the bridge and the water adopt new forms in four small drawings in Huize Frankendael.

Nieuw Dakota, Jasmijn Visser, Eliminating Sculptures, 2010

Huize Frankendael, Jasmijn Visser, Tree, 2010 & Krien Clevis, Voorportaal, 2010

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: