Persijn Broersen & Margit Lukács

Huize Frankendael, Persijn Broersen & Margit Lukacs, Manifest Destiny, 2008

Scroll down for EnglishPersijn Broersen (1974) & Margit Lukács (1973) werken als een kunstenaarsduo vanuit Amsterdam. Broersen en Lukács hebben specifiek interesse in de interactie tussen fictie en realiteit en tussen reële en gemedieerde gebeurtenissen. Beiden hebben een MA behaald aan het Sandberg instituut in Amsterdam en waren ‘residents’ van de Rijksakademie in Amsterdam. Recente tentoonstellingen: The Red Snowball, The World Expo, Shanghai, 2010; All that is Solid Melts into Air, Muhka 2009; Eyes Wide Open, Stedelijk Museum, Amsterdam, 2008.
Huize Frankendael: Persijn Broersen & Margit Lukács, Manifest Destiny, 2009


Huize Frankendael: Persijn Broersen & Margit Lukács, Manifest Destiny, 2009

Nieuw Dakota: Persijn Broersen & Margit Lukács, Manifest Destiny zeefdrukken, 2009De film Manifest Destiny, te zien in Huize Frankendael, beschijft de zoektocht van een wetenschapper naar een buitenaardse wereld. De onderzoeker vertelt over zijn passie, als klein jongetje al, voor de astronomie: “I was particularly interested in places where there was nothing, a vast amount of nothing.” Inmiddels heeft hij zijn carrière gewijd aan het zoeken en ontdekken van nieuwe levensvormen in het heelal. Toch lijkt er een dieper verlangen te schuilen achter zijn aanvankelijke drang naar kennis; opgesloten in zijn appartement is de man heimelijk op zoek naar contact. Een expert in het classificeren van het onbekende, maar zonder grip op zijn eigen nabije omgeving.

Persijn Broersen en Margit Lukács baseerden zich op interviews met echte wetenschappers bij de ontwikkeling van dit hoofdpersonage. Vanuit het perspectief van een ambitieuze onderzoeker ontvouwt er langzaam een verhaal over zijn verbeelding van buitenaards leven en de drang om deze imaginaire nieuwe wereld vast te willen leggen. Door de ideale meteorologische omstandigheden vormt de desolate Atacama woestijn in Chili het vertrekpunt voor de zoektocht naar het onbekende. Wie kijkt naar de verbeelding van het buitenaardse in documentaires en sciencefiction films ziet hoezeer dat beeld is gebaseerd op onze eigen wereld. Manifest Destiny laat zien hoe dicht werkelijkheid en fictie bij elkaar liggen wanneer we worden gedreven door ons verlangen naar een nieuwe realiteit.

In Nieuw Dakota vormen dezelfde verlaten landschappen het onderwerp van een serie zeefdrukken (waarvan er drie worden getoond). Parallel aan de film wordt in deze beelden het ongrijpbare karakter van de woestijn benadrukt. Door de contouren van het landschap te benadrukken verwijzen de zeefdrukken opnieuw naar onze drang om onbekend land te willen ontdekken en veroveren.Persijn Broersen (1974) & Margit Lukács (1973) work as an artist duo based in Amsterdam. Broersen and Lukács are interested in the interaction between fiction and reality and between real and mediated events. They both obtained an MA degree at the Sandberg Institute in Amsterdam and have subsequently been residents at the Rijksakademie in Amsterdam. Recent exhibitions:The Red Snowball, The World Expo, Shanghai, 2010; All that is Solid Melts into Air, Muhka 2009; Eyes Wide Open, Stedelijk Museum, Amsterdam, 2008.


Huize Frankendael: Persijn Broersen & Margit Lukács, Manifest Destiny, 2009

New Dakota: Persijn Broersen & Margit Lukács, Manifest Destiny silkscreens, 2009Manifest Destiny, on show in Huize Frankendael, tells the story of a scholar’s search for an alien world. He recounts his passion for astronomy, cultivated from a young age: “I was particularly interested in places where there was nothing – a vast amount of nothing,” he says. Nowadays he has dedicated his career to the search and discovery of new life forms in the universe. Yet these efforts to harvest knowledge about the distant unknown perhaps convey deeper feelings: locked in his apartment, he is secretly in search of contact. Although an expert in the classification of the distant unknown, his direct and familiar surroundings remain a true source of mystery.

To develop the character of the protagonist of their film, Persijn Broersen and Margit Lukács conducted interviews with contemporary researchers and scholars. From the perspective of an ambitious scholar, a story unfolds about the fantasies of alien life and the urge to quantify this imaginary world. The barren Atacama desert in Chile is the point of departure for a quest into the unknown. In fact, examining the representation of extraterrestrial space in documentaries and science fiction, it becomes apparent that our own landscapes are present in these imaginary spaces. Manifest Destiny reveals the proximity of reality and fiction that are inevitably found when the explorer is led by a longing for a new reality.

The same forsaken landscapes are the subject matter of a series of silkscreens in Nieuw Dakota, three of which are on display. In line with the film, these images depict the overwhelming and unfathomable mystery of the desert. By emphasising the contours within the landscapes, the works point to our urge to discover and capture the unknown.

Huize Frankendael, Persijn Broersen & Margit Lukacs, Manifest Destiny, 2008

Nieuw Dakota, Persijn Broersen & Margit Lukacs, Manifest Destiny, 2008

Nieuw Dakota, Persijn Broersen & Margit Lukacs, Manifest Destiny, 2008

Nieuw Dakota, Persijn Broersen & Margit Lukacs, Manifest Destiny, 2008

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: