Pieter Paul Pothoven

Nieuw Dakota, Pieter Paul Pothoven, Laguard, 2010

Scroll down for English version


Pieter Paul Pothoven (1981) is een multimedia-kunstenaar met een speciale interesse in het Midden-Oosten. In zijn werk bestudeert hij de rol van specifieke elementen uit deze turbulente regio in de westerse (visuele) cultuur en de hedendaagse media. Momenteel werkt hij aan Chromakey, een onderzoeksproject gericht op de blauwe lapis lazuli steen uit Afghanistan. Pothoven studeerde aan de Rietveld Academie en de Universität der Kunst in Berlijn. Recente tentoonstellingen: Chromakey, solotentoonstelling, De Service Garage, Amsterdam 2010; ICOON, foto archief Spaarnestad, Haarlem, 2008; Mesopotamian Marshes, solo presentatie in samenwerking met Stijn Verhoeff in FOAM, Amsterdam, 2007.


Nieuw Dakota: Pieter Paul Pothoven, Laguard, 2010

Huize Frankendael: Pieter Paul Pothoven, In Absentia, 2010 & Shaft.Gallery.Drop., 2010

De werken van Pieter Paul Pothoven in Nieuw Dakota en Huize Frankendael vormen deel van het doorlopende onderzoeksproject Chromakey, een onderzoek naar de culturele, politieke en representationele kwaliteiten die verbonden zijn aan de blauwe steen lapis lazuli, een mineraal dat gewonnen wordt in de mijnen van Afghanistan en gebruikt wordt om de blauwe kleur ultramarijn te produceren. De fotoserie Laguard in Nieuw Dakota toont vijf verschillende soorten gepolijste doorsnedes van lapis lazuli, gecategoriseerd door de mijnwerkers onder de namen (van links naar rechts) Regi-e-Siah, Zabzak, Sampaloo, Sorghpar and Ablak. Al meer dan 6000 jaar heeft het blauwe oppervlak van de lapis lazuli steen de functie van projectiescherm voor de accumulatie van kunsthistorische, geologische en sociaal-economische betekenislagen.

In 1841 publiceerde kapitein John Wood in zijn boek A personal Narrative of a Journey to the Source of the River Oxus de eerste zwart-wit illustraties van de lapis lazuli mijnen. Het document, te zien in Huize Frankendael, toont een abstracte simplificatie van de mijnen in de vorm van een diagram van een archetypische grot. De simpele schets Shaft.Gallery.Drop. is het begin van het tijdperk van het visueel vastleggen en begrenzen van dit donkere, kostbare object. De fotoserie In Absentia toont de duisternis van de lapis lazuli schachten waaruit de steen gewonnen wordt. De donkerte in de foto komt overeen met de afwezigheid van de lapis lazuli die ooit verborgen was door deze duisternis. De donkere leemte fungeert als negatief van de blauwe steen, nu over de hele wereld verspreid. Het is de aanwezige afwezigheid van de blauwe mantels zoals ze geschilderd werden door Giotto, Titiaan en Vermeer, van het dodenmasker van Tutanchamon en van de oogschaduw van Cleopatra. Gelegen ‘in absentia’, blijft de werkelijke betekenis van de mijnen ongrijpbaar.


Pieter Paul Pothoven (1981) is a multimedia artist with a special interest in the Middle East. His works are concerned with the way specific enigmatic elements of this turbulent region partake in Western (visual) culture and the contemporary news media. He is currently working on Chromakey, a research project about the blue stone lapis lazuli from Afghanistan. Pothoven studied at the Gerrit Rietveld Academy and the Universität der Kunst, Berlin. Recent exhibitions: Chromakey, solo exhibition, De Service Garage, Amsterdam, 2010; ICOON, group exhibition Photo Archive Spaarnestad, Haarlem, 2008; Mesopotamian Marshes, solo presentation in collaboration with Stijn Verhoeff FOAM, Amsterdam, 2007.


Nieuw Dakota: Pieter Paul Pothoven, Laguard, 2010

Huize Frankendael: Pieter Paul Pothoven, In Absentia, 2010 & Shaft.Gallery.Drop., 2010

The works of Pieter Paul Pothoven in Nieuw Dakota and Huize Frankendael are part of his ongoing research project Chromakey, an inquiry into the cultural, political and representational qualities tied to the blue stone Lapis Lazuli, a mineral found in the mines of Afghanistan used to produce the blue colour ultramarine. The series Lanuard in Nieuw Dakota shows five different kinds of cut and polished slabs of lapis lazuli, distinguished by the mineworkers under the names of (from left to right) Regi-e-Siah, Zabzak, Sampaloo, Sorghpar and Ablak. For over 6000 years, the blue surface of the stone has symbolically functioned as a projection screen for the accumulation of art-historical, geological and social-economic layers of meaning.

In 1841, in his book A personal Narrative of a Journey to the Source of the River Oxus, captain John Wood published the first black-and-white illustration of the lapis lazuli mines. The document, presented in Huize Frankendael, shows an abstract simplification of the mines, a diagram of an archetypical cave. With the simple sketch Shaft.Gallery.Drop., we are presented with the starting point of an era of efforts to visually capture and confine this dark and precious object. The photo series In Absentia shows the darkness of the lapis lazuli shafts from which the stone is mined. The darkness in the picture corresponds to the absence of the lapis lazuli once concealed by this obscurity. The dark void is the negative of the blue stone, now dispersed throughout the world. It is the present absence of the blue cloaks painted by Giotto, Titiaan and Vermeer, of the death mask of Tutanchamon and the eye shadow of Cleopatra. Constituted ‘in absentia’, the true meaning of the mines remains elusive.

Nieuw Dakota, Pieter Paul Pothoven, Laguard (Sampaloo), 2010

Nieuw Dakota, Saskia van Imhoff, Pieter Paul Pothoven, Jasmijn Visser, Sjoerd Westbroek, 2010

Huize Frankendael, Pieter Paul Pothoven, In Absentia, 2010

Huize Frankendael, Pieter Paul Pothoven, In Absentia, 2010

Huize Frankendael, Pieter Paul Pothoven, In Absentia, 2010

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: