Tom Tlalim

Huize Frankendael, Tom Tlalim, Walking Through Walls, 2010

Scroll down for English Version


Tom Tlalim (1975) maakt omgeving en ruimte tastbaar door deze te weergeven in performances, video’s, installaties, tekst en muziek. Terwijl hij abstracte geluiden als taal gebruikt en de nadruk legt op beweging en kinetics verbindt Tlalim zijn werk met zijn interesse in sociale en politieke conflicten. Tlalim studeerde af met een MA in compositie en sonologie aan het conservatorium in Den Haag. Recente tentoonstellingen: Venice Biennial for Architecture, 2008; Transmediale, 2009 en DEAF, 2007. In 2010 werkte Tlalim als artist-in-residence in het Virtueel Museum Zuidas in Amsterdam.


Huize Frankendael: Tom Tlalim, Walking Through Walls, 2010

Nieuw Dakota: Tom Tlalim, Concerning Time We Remain Divided, 2009


Tijdens zijn verblijf als artist-in-residence op de Zuidas, het financiële centrum van Amsterdam, merkte Tom Tlalim dat het onmogelijk is om intuïtief te dwalen door een volledig ontworpen stad. In de video-installatie Walking Through Walls brengt Tlalim de gloednieuwe en planmatige architectuur van de Zuidas in dialoog met een geruïneerd en verlaten Palestijns dorp, waar iedere eeuwenoude muur met geweld doorboord lijkt te zijn. Net als in Tlalim’s werk Concerning Time We Remain Divided, te zien in Nieuw Dakota, staat in Walking Through Walls de psycho-geografie centraal: de invloed van de omgeving op de mens. Hoe zetten beide locaties de bevolking aan tot een bepaald gedrag? En hoe kunnen we deze psycho-geografische gedragingen weergeven? Walking Through Walls verwijst naar het geweld waarmee sommige (culturele en locale) muren worden doorbroken en andere muren juist worden opgericht, op weg naar de vervulling van een nieuw stedelijk ideaal door internationale financiële netwerken.

Ook Tlalim’s werk in Nieuw Dakota probeert de verhouding tussen mens en stedelijke ruimte vorm te geven. Wie een spatio-temporale dwarsdoorsnede van een stad zou kunnen maken vindt een immens complexe brij aan informatie over wie wanneer waar heeft gewoond. Deze bijna geologische drang naar data vormt de basis van het werk Concerning Time We Remain Divided. Met behulp van een GIS datasysteem (geographical information system) geeft Tlalim een weergave van informatie over de bevolkinsgroei en de bouw van nieuwe woningen in zijn geboortestad Jeruzalem. Omdat geografische contouren volgens Tlalim ook van invloed zijn op de menselijke psyche vormt deze abstracte zwart-wit representatie van informatie met steeds aanzwengelend geluid ook een audiovisuele representatie van een ongrijpbaar politiek conflict.


Tom Tlalim (1975) creates tangible environments manifested in sound art, performance, installation, video, text and music. He combines abstract sound language and a focus on kinetics and movement with a central interest in the origins of social and political conflicts. Tlalim graduated from the Masters of Composition and Sonology from the Royal Conservatory in The Hague. Recent exhibitions: the Venice Biennial for Architecture, 2008; Transmediale, 2009 en DEAF, 2007. In 2010, he was an artist-in-residence at the Virtual Museum Zuidas in Amsterdam.


Huize Frankendael: Tom Tlalim, Walking Through Walls, 2010

Nieuw Dakota: Tom Tlalim, Concerning Time We Remain Divided, 2009

During his stay as an artist-in-residence at the Zuidas, Amsterdam’s financial centre, Tom Tlalim noticed that it was impossible to wander intuitively through a thoroughly designed city. In his video installation Walking Through Walls, Tlalim creates a dialogue between the brand new and systematic architecture of the Zuidas and an abandoned Palestinian village, where every age-old wall seems to be pierced by violence. As in Tlalim’s work Concerning Time We Remain Divided, on display in Nieuw Dakota, psycho-geography is the central concern of Walking Through Walls: exploring the influence of environment on man. How do both locations affect the behaviour of its inhabitants? And how can we envision these psycho-geographical forms of behaviour? Walking Through Walls refers to the violence used to break through some (cultural and local) walls and to erect others, in pursuit of the fulfillment of a new urban ideal by international financial networks.

Tlalim’s work in Nieuw Dakota similarly tries to depict the relation between man and urban space. If one was to make a spatiotemporal cross section of a city, one would find an immensely complex jungle of information about who has lived where and when. Concerning Time We Remain Divided is based on this almost geological urge for information. Using a GIS data system (geographical information system), Tlalim visualises information about population growth and the construction of new dwellings in his birth city Jerusalem. Tlalim believes that geographic contours influence the human psyche. His abstract black-and-white representation of information with an ever boosting sound is in this way also an audiovisual representation of an elusive political conflict.

Huize Frankendael, Tom Tlalim, Walking Through Walls, 2010

Nieuw Dakota, Tom Tlalim, Concerning Time We Remain Divided, 2010

Nieuw Dakota, Tom Tlalim, Saskia van Imhoff, Jasmijn Visser, Sjoerd Westbroek

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: